MD-7101, or.Ocnita, str.Livezilor 31 (+373) 68 605 751
seal
Despre noi

Uzina mecanică de ştanţare „Fiting” SA din Ocniţa, fosta Uzină experimentală de utilaje tehnologice din Ocniţa, a fost organizată la 1 aprilie 1956 în baza depoului principal de locomotive  lichidat  al  staţiunii Ocniţa  din  cadrul Ministerului  Căilor  de  Comunicaţii  al URSS şi s-a specializat pe fabricarea pieselor turnate din fontă şi articolelor de fierărie pentru necesităţile transportului feroviar.

În anul 1966, uzina a fost transmisă în subordinea Ministerului  Industriei  Locale  al  R.S.S. Moldoveneşti.  În  ianuarie 1974, uzina a  fost deja transmisă  în  gestiunea  Ministerului  Construcţiilor de  maşini  pentru  zootehnie  şi  producerea furajelor  al  URSS.  Odată  cu  trecerea  în componenţa  ministerului  sus-numit,  uzina  şi-a căpătat o nouă specializare: producerea utilajelor tehnologice speciale pentru echiparea tehnologică a  ramurii. A  fost  construită prima  şi  a doua  linie de  producţie  a  uzinii,  acestea  constituind  18536 m2  suprafeţe  de  producţie.  În  total,  suprafeţele de producţie constituie 22036 m2.

Din  iulie  1987,  uzina  a  intrat  în  componenţa Ministerului Construcţiilor de maşini agricole al URSS, iar  din  ianuarie  1989,  în  componenţa  Ministerului Construcţiilor de automobile şi maşini agricole al URSS. În decembrie  1991,  uzina  a  intrat  în  componenţa Ministerului Industriei al Republicii Moldova.

La adunarea constitutivă a acţionarilor ce a avut loc la 23 decembrie 1994,  uzina  a  fost  reorganizată  în  societate  pe  acţiuni,  iar  la  27  decembrie  a aceluiaşi an, „Fiting” SA a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat. Timp  de  mai  mulţi  ani,  „Fiting”  SA  a  fost  una  din  cele  mai  mari întreprinderi  prelucrătoare  de metale  din  nordul  republicii.  Începând  cu anul  2000,  întreprinderea  îşi  creşte  constant  volumele  de  producţie  şi vânzare  a  produselor  din metal. 

„Fiting” SA îşi exercită activitatea economico-financiară, tehnică şi de producţie folosind potenţialul  uman  şi  de  producţie  care  s-a  format  în  cadrul  întreprinderii  în  anii precedenţi.  Întrucât  întreprinderea se află  la o etapă  iniţială de  restabilire a activităţii de  producţie,  aceasta  dispune  de  un  potenţial  înalt  în  ceea  ce  priveşte  extinderea producerii produselor existente şi asimilarea producerii noilor tipuri de produse. Ţinând cont de aceste circumstanţe,  întreprinderea planifică să-şi mărească vânzările  în mod considerabil atât prin consolidarea poziţiilor sale pe pieţele existente de desfacere, cât şi prin intrarea pe pieţe noi.